İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sosyal Medya Yasası 2022 Yürürlükte: Sosyal Medya (Dezenformasyon) Yasası Nedir, Hangi Maddeleri Kapsar?

Özellikle son günlerde adını sıkça duyduğumuz ”sosyal medya yasası” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yasa hakkında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Yasada yer verilen ve en tartışmalı madde olan 29. madde ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Peki sosyal medya yasası nedir, maddleri nelerdir? İşte birçok konuyu kapsayan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın suç sayıldığı yasa hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Artık hepimizin hayatının önemli bir parçası haline gelen sosyal medya kullanımı günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor.

Artık 7’den 70’e herkes sosyal medya platformlarını oldukça aktif bir biçimde kullanıyor. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ve YouTube gibi büyük sosyal medya mecralarında sayısız bilgi paylaşımı yapılıyor.

Dezenformasyonla mücadele etmek için hazırlanan ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 13 Ekim 2022’de TBMM tarafından kabul edildi. İlgili yasa 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sosyal Medya Yasası Nedir, Amacı Ne?

Sosyal medya yasası bir diğer adıyla dezenformasyon yasası; internet ve sosyal medya kullanıcılarının her türlü suistimalden, ihlalden ve saldırıdan korunması hedefliyor. Sahte isim ve hesap kullanarak yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sosyal medya yasası (dezenformasyon yasası) kapsamında tüm vatandaşları ilgilendiren yasa olan 29. madde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal Medya Yasasında Yer Alan 29. Maddenin Konusu Nedir?

MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.’

Sosyal Medya Yasasının Maddeleri Nelerdir?

MADDE 1- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan ‘yayımını’ ibaresi ‘yayımı ile internet haber sitelerini’ şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

‘Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.’

‘Basın kartı düzenlenmesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri bu Kanun kapsamına dâhildir.’

MADDE 2- 5187 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ‘yayınlarını’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve internet haber sitelerini’ ibaresi; (ı) bendine ‘karikatürü yapanı,’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘görsel veya işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyeni,’ ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

‘m) İnternet haber sitesi: İnternet ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayını,

n) Basın kartı: Bu Kanunda belirtilen kişilere, Başkanlıkça verilen kimlik kartını,

o) Başkan: İletişim Başkanını,

ö) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

p) Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,

r) Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten çalışanlarını,

s) Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini,’

Sosyal Medya Yasası hakkında merak edilen tüm bilgilere bu videomuzdan da ulaşabilirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir